مهارت مطالعه و تست زنی

حتما برای شما پیش آمده درسی را در کلاس متوجه شده اید و در جلسه بعد فراموش می کنید. حتما برای شما پیش آمده درسی را یاد گرفته اید و در کلاس و بعد از کلاس می توانید تست و تمرین حل نمایید اما روزهای دیگر خیر حتما برای شما پیش آمده تستی را حل نمده اید و همان تست را در روزهای آتی نمی توانید حل نمایید و یا اشتباه حل می نمایید.

حتما برای شما پیش آمده که مدت زمان مطالعه و یا تست زنی کندی دارید، حتما برای شما پیش آمده که تمرکز نداشته باشید حتما برای شما پیش آمده که …. همه و همه فقط یک جواب دارد :
شما روش مطالعه و یا روش تست و تمرین درستی ندارید

با ما تماس بگیرید

علی صبوری

سلام من علی صبوریم با بیست سال سابقه کاری در حوزه تدریس دروس فیزیک به همراه با آموزش راه و روش های تست زنی.