پک تک درس

ممکن است شما نیاز به دریافت پک کنکور و دریافت همه دروس نباشید، لذا ممکن است در یک درس نیاز به دریافت تدریسی داشته باشید که در آزمون نهایی و تستی کنکور شما را به لحاظ آموزشی بی نیاز نماید.

در این صورت می توانید از محصول پک تکدرس ما استفاده نمایید.

جهت درخواست کلاس با ما تماس بگیرید

علی صبوری

سلام من علی صبوریم با بیست سال سابقه کاری در حوزه تدریس دروس فیزیک به همراه با آموزش راه و روش های تست زنی.