انتخاب رشته

یکی از مهمترین تصمیم های زندگی می باشد. همین طور سرسری به موضوع نگاه کنید ما استعداد، علائق وضعیت علمی و فوت کوزه گری را برای شما انجام میدهیم این روش روی ۱۰۰ هزار نفر پاسخ داده است. پس با روشی علمی و نگاهی نو برای آینده خوئد تصمیم بگیرید.

علی صبوری

سلام من علی صبوریم با بیست سال سابقه کاری در حوزه تدریس دروس فیزیک به همراه با آموزش راه و روش های تست زنی.