برنامه ریزی و تحلیل آزمون

یکی از مهم ترین قسمت های مشاوره تحصیلی برنامه ریزی و تحلیل آزمون می باشد. در گروه آموزشی اندیشه راد به روشی نوین که مبدع آن آقای دکتر احمدی است که موسوم به روش ABP می باشد برنامه ریزی و تحلیل آزمون صورت میگیرد و بر اساس وضعیت علمی و توان دانش آموز یک برنامه مطالعاتی متناسب تدوین و به دانش آموز داده می شود که مطمعن ترین روش می باشد.

علی صبوری

سلام من علی صبوریم با بیست سال سابقه کاری در حوزه تدریس دروس فیزیک به همراه با آموزش راه و روش های تست زنی.